Hunan Chemical bv
Home » Light stabilizer

UV Light Stabilizer 791

CAS number 71878-19-8, 52829-07-9

UV Light Stabilizer 791

Product name: UV-791
Chemical name: Half and half mixture of UV-770 and UV-944
Synonym: tinuvin@ 791

CAS No: UV-944:71878-19-8 and UV-770: 52829-07-9

UV Light Stabilizer 783

CAS number 65447-77-0, 71878-19-8

UV Light Stabilizer 783

Product name: UV-783
Chemical name: UV-944: poly[[6-[(1,1,3,3-tetramethylbutyl)amino]-1,3,5-triazine-2,4-diyl][(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)imino]-1,6-hexanediyl[(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)imino]])
UV-622: butanedioic acid, dimethylester, polymer with 4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidine ethanol
Synonym: tinuvin@783

CAS No: UV-944 CAS Nr: 71878-19-8 (or 70624-18-9)
CAS Nr: UV-622  65447-77-0

UV Light Stabilizer 944

CAS number 70624-18-9

UV Light Stabilizer 944

Product name: UV-944
Chemical name: N,N’-bis(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)hexane-1,6-diamine; 2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine; 2,4,4-trimethylpentan-2-amine Poly[[6-[(1,1,3,3-tetramethylbutyl)amino]-1,3,5-triazine-2,4-diyl](2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)imino]hexamethylene[(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)imino]]
Polymeric sterically hindered amine light stabilser
Synonym: chimassorb@944, HALS 944

CAS No: 71878-19-8 or 70624-18-9(USA)

UV Light Stabilizer 622

CAS number 65447-77-0

UV Light Stabilizer 622

Product name: UV-622
Chemical name: Butanedoic acid, dimethylester, polymer with 4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidine ethanol
Synonym: Tinuvin@622, Poly-(N--hydroxyethyl-2,2,6,6-tetramethyl-4-hydroxy-pperidylsuccinate).

CAS No: 65447-77-0

Menu